Vihreillä ja Vihreällä langalla on selkeä kanta pakolaisiin, rakkausavioliittoihin ja valtion naisille kustantamaan prostituutioon.

Se on ihmiskauppaa, jos suomalainen mies hakee omalla kustannuksellaan ulkomailta vaimon ja elättää tämän, sekä tukee taloudellisesti myös vaimon sukua. Siinä täyttyvät kaikki ihmiskaupan merkit, näin on akateeminen nainen puolueettomasti tutkinut ja se uutisoidaan isosti Vihreässä langassa.

Kun taas Suomeen saapunut partalapsipakolainen muuttaa asumaan suomalaisen naisen luo pitää valtion maksaa pakolaisen toimeentulokustannukset, mutta myös korvata naisen asumiskuluja.Vihreät haluaa myös tukea turvapaikanhakijoiden majoittamista suomalaisiin koteihin. Hernbergin mukaan tavoite on helpottaa kotimajoitusta etsiviä ja vapaaehtoisia majoittajia löytämään toisensa ja tekemään kotimajoitusmahdollisuus tutuksi ihmisille.

Vaihtakaa tuossa suomalaisen naisen ja miehen roolit keskenään ja ymmärrätte asian törkeyden.