Sanna Marin ja Li Andersson ovat tempputyöllistämisen mestareita, joille riittää kun työllisyysluvut näyttävät hyviltä. Maksoi mitä maksoi ja kenelle maksoi.

Nyt he ovat keksineet vaatia kuntia "ottamaan iskua vastaan" tässä huonossa taloustilanteessa. He vaativat kuntia perumaan kuntatyöntekijöiden lomautukset ja päinvastoin palkkaamaan lisää kulttuurisihteereitä, tasa- arvohenkilöitä (naisia) ja kaiken maailman projektijohtajia, suunnittelijoita ja kehittäjiä.

Kuntien pitää rahoittaa tämä nostamalla kunnallisvero Euroopan ennätykseen ja kiinteistöverot aivan absoluuttiseen tappiin. Tämähän tietysti tuhoaa yksityisellä sektorilla työskentelevien ja yrittäjinä toimivien kuntalaisten talouden, mutta se ei Sanna Marinia ja Li Anderssonia kiinnosta.

 Ei leikata, he kirkuvat, vaikka itseasiassa juuri heidän määräyksestään kunnat leikkaavatkin paksun siivun joidenkin asukkaidensa tuloista. Tärkeintä on saada työllisyysnumerot edes siedettäviksi ja Li Andersson vaatii jo hyväksymään aina vain suuremman valtion budjettialijäämän.

 Suomessa on myös kuntia, joissa yli puolet päättäjistä on kuntatyöntekijöitä. Iisalmen kunnanhallituksen jäsenistä jopa 70 prosenttia on kuntatyöntekijöitä. Pietarsaaressa 64 prosenttia kunnanhallituksen päättäjistä on kunnan palkkalistoilla. Luvut käyvät ilmi Kuntaliiton tilastosta.

Julkisuudessa erityisesti yrittäjät ovat epäilleet, että kuntatyöntekijät tekevät päätöksiä enemmän oman kuin kuntalaisten edun mukaisesti.

- Ideaalitilanne olisi se, että valtuusto edustaisi kaiken kaikkiaan sitä väestöä pienoiskoossa, mikä siinä kaupungissa ja kunnassa on, pohtii Kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies Antti Mykkänen.

Monista kunnista on jo muodostunut joidenkin sukujen hallitsemia ja ne johtavat niitä aivan kuin omaa yritystä tai osuuskuntaa. Kuntien virat ja työpaikat, kuntien halvat vuokra- asunnot ja kesätyöpaikat jaetaan enimmäkseen jo kunnan palkkalistoilla olevien sukulaisille ja jälkeläisille. Isommissa kaupungeissa ja kunnissa esimiehet palkkaavat toistensa lapsia ja sukulaisia ristiin eri toimialoille. Näin halutaan välttää huomiota, sekä persuuntuneiden työläisten ja heidän kakaroidensa irvistelyä.

Joidenkin tietojen mukaan monet kuntatyöntekijät vaativat jopa lapsiaan ottamaan puolison toisesta kuntasuvusta, mutta siihen en ota kantaa. Tällainen kehitys johtaisi kuitenkin samanlaiseen perimän heikkenemiseen kuin Espanjan hovissa aikoinaan ja aiheuttaisi synnynnäisiä sairauksia ja vammaisuutta. Tämän estämiseksi Kuntaliitto voisi kuitenkin järjestää toimintaa eri kuntien välillä ja näin esimerkiksi jonkin pohjoisen kunnan kuntatyöntekijän poika voisi tutustua johonkin  eteläisen kunnan kuntatyöntekijän tyttäreen. Se olisi vähän niin kuin monikulttuurisuus ja sukurutsaus femiministisessä katsannassa. Siistimmin, ettei astuttaa ihan!

Viro ja Ruotsi ovat jo poistaneet laivaliikenteen väylämaksut, mutta Suomi ei. Vientiteollisuus vaatii nyt sitä, mutta tuollaisiin käytännössä vientiteollisuutta tukeviin ja sen työpaikkoja säilyttäviin kannanottoihin Anderssonilla ja Marinilla ei ole kantaa, eikä ymmärrystä. Andersson vaati jopa varusmiesajan lyhentämistä, jotta saataisiin lisää työnhakijoita, vaikka maassa on jo 400. 000 työtöntä. Täysin käsittämätöntä!

Juna- Satama- Laiva+ Väylämaksut- Satama- Juna, siinä suomalaisen paperirullan tie Eurooppaan ja kaikki nuo välikädet ottavat kovan maksun.

Juna, siinä taas ruotsalaisen paperirullan kulku Eurooppaam.