On vuosi 2017 ja Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin kokoontuu Strasbourgissa. Viro on haastanut Suomen oikeuteen kansalaisiinsa kohdistuneesta ihmiskaupasta ja orjatyövoiman käytöstä.

- Eesti Vabariikin valtionsyyttäjä Raivo Rägämägi, voitte pitää avauspuheenvuoronne.

- Suomen poliitikot ja edistyksillisinä itseään pitävä eliitti on aina ollut huolissaan palestiinalaisista, tiibetiläisistä, afrikkalaisista ja monista muista kansoista, joiden sorrosta on mukavaa ja halpaa olla huolissaan.

Sen sijaan heitä ei ole koskaan kiinnostanut 40- miljoonaisen kurdikansan jatkuva diaspora ja toistuvat kansanmurhat ja kaikkein vähiten he ovat olleet huolissaan virolaisen veljeskansansa  kohtaloista ja kärsimyksistä. 

- Syyttäjä Rägämägi, tässä tuomioistuimessa ei ole tarkoitus puida koko ihmiskunnan historiaa, vaan täällä käsitellään vain Viron vuonna 2004 alkaneen EU- jäsenyyden, ja Suomen vuonna 1995 alkaneen EU- jäsenyyden aikaisia tapahtumia. 

- Olin juuri tulossa siihen. Aikoinaan Suomesta muutti jopa 50. 000 ihmistä vuodessa töihin Ruotsiin. Siellä heille taattiin kaikkien työehtosopimusten mukainen palkka, täysi sosiaaliturva, hyvät asunnot, koulutus  ja täydet eläke-edut.

Mitään näistä eduista Suomi ei ole taannut maassa työskenteleville virolaisille, vaikka Suomessa on viimeisen 20 vuoden aikana työskennellyt kerrallaan 50. 000- 150. 000 virolaista. Enimmäkseen rakennusalalla, kuljetusalalla ja siivouksessa työskennelleet virolaiset ovat asuneet tuhansissa purkutaloissa, kimppakämpissä valtavassa ahtaudessa ja pahimmillaan jopa teräskonteissa työmailla.

Heille on maksettu 2-8 euron tuntipalkkoja, vaikka suomalaisten ansiot samasta työstä ovat olleet moninkertaiset. He eivät ole saaneet ylityökorvauksia, lomapalkkoja, eläkkeitä, eikä heille ole maksettu palkkoja sairausajoilta.

Eestin tilastokeskuksen mukaan jo 30. 000 virolaisella olisi oikeus Suomen 600 euron takuueläkkeeseen, mutta heille ei sitä makseta. Pelkästään nuo takuueläkkeet tekisivät Suomen valtiolle 216 miljoonaa euroa vuodessa, joten onhan se halvempaa olla kauhuissaan palestiinalaisten sorrosta. Virolaisten työeläkkeet siihen päälle ja Virossa on jo 3256 maan kansalaista, jotka ovat loppuelämäkseen vammautuneet Suomen työpaikoilla, eivätkä saa siitä korvauksia.

Suomi menetti ehkä 2-3 miljardia verotuloja virolaisten harmaassa taloudessa, mutta virolaisten työntekijöiden menetykset palkoissa, sosiaalietuuksissa, terveydenhoidossa, eläkkeissä etc olivat moninkertaiset.

On siis täysin oikeutettua puhua syytteessä mainitsemastani virolaisten sosiaalisesta kansanmurhasta. Samalla tavoin kuin Dalai Lama puhui tiibetiläisten kulttuurisesta kansanmurhasta ja mistä suomalaiset olivat kovasti kauhuissaan.

-Entinen ministeri Jyrgi Katainen, te olette koko 6 kuukautta kestäneen tutkintankeutenne aikana kieltäneet kaikki syytteet. Teidän mielestänne Suomi ei ole syyllistynyt valtiojohtoiseen ihmiskauppaan, vaikka ministeri Tuija Brax lakkautti ulkomaista harmaata taloutta tutkivan viraston, ja vaikka Suomessa tuli esiin tuhansia virolaisten orjapalkkaustapauksia ja siitä huolimatta eri virastot eivät kommunikoineet keskenään.

Suomessa jokaiseen raiskaukseen ja ryöstöön riittää kymmeniä tutkijoita, mutta 100. 000 ihmisen alipalkkaus ja ihmiskauppa vaiettiin käsiä levittelemällä.

- Herra tuomari, Euroopan Unioni on kansojen välistä ystävyyttä ja dialogia. Miksi pitää aina olla katkera, syyttää muita, ja aiheuttaa toisille pahaa mieltä.

- Vanki Katainen, nyt ei olla missään partiopoikaleirillä, eikä teidän tarvitse esittää rippikoululeirin vanhinta. Ei kai nyt sentään Suomen politiikassakaan tuollaisella lepertelyllä asioita hoideta! Te vastaatte nyt Suomen entisenä pääministerinä äärimmäisen vakaviin syytteisiin koskien ihmiskauppaa.

-Herra tuomari!  Miksi emme yhdessä muuta Eurooppaa paremmaksi ihmisten asua, vaan aina halutaan epäsopua ja toraillaan.

- Työntäkää sille biljardipallo per***seen!

- Syyttäjä Rägämägi; vielä yksikin tuollainen välihuuto ja te joudutte syytteeseen oikeuden halventamisesta! Kataisella on toki oikeus mielentilatutkimukseen, missä voidaan todeta hänen syyntakeettomuutensa ja tuomitaan täyttä ymmärrystä vailla, mutta sekin olisi aika rankka päätös EU- jäsenvaltion monivuotiselle pääministerille.

***

- Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksellä numero 27.657 Suomen valtio tuomitaan korvaamaan Viron valtiolle 11.17 miljardia euroa välittömästi ja hoitamaan jatkossakin lakisääteiset velvoitteensa. Suomen valtion talous on romahtanut, mutta EU: n asettama ja Helsingissä istuva valvontatroikka tulee valvomaan päätöksen toimeenpanoa. Suomen eläkesäätiöt saavat yhteisvastuullisesti maksaa nämä korvaukset.

- Viro on paska maa. Hometaloja rakensivat ja söivät pulutkin Helsingistä. Siitä sekin musta piru Sohvi Oksanen sen kirjaidean sai.

- Jyrgi Katainen tuomitaan 6 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistukseen, minkä tuomion hän saa sovittaa virolaisessa Murrun vankilassa.

*******

Tuli vain Mandelasta mieleeni, että monenlaista totuuskomissiota sitä on mualimassa ollut. Olin muuten Helsingin työväentalolla yleisön joukossa Mandelan vieraillessa Suomessa. Gandhin veroinen mies.

Viro ja virolaiset voimaantuvat vauhdilla; he ovat jo ohittaneet suomalaiset tietotekniikassa, Pisa- tutkimuksissa etc, joten tuollainen oikeudenkäynti voi olla tulevaisuudessa hyvinkin mahdollinen.