Nykyään jo neljännes kunnanvaltuustojen jäsenistä on kuntatyöntekijöitä ja kunnanhallitusten jäsenistä vielä enemmän. 

Kunnanhallituksessa istuvat kuntatyöntekijät hyväksyvät ja hylkäävät  kunnanjohtajan päätöksiä ja esityksiä, vaikka tämä on heidän esimiehensä. Näin ollen kunnanjohtaja vain hymyilee kunnanhallituksessa istuvan siivoojan poissaoloille, jos seuraavassa hallituksen kokouksessa käsitellään hänen viinaongelmaansa.

Yleisimmin nämä palkollisvaltuutetut ovat opettajia ja sairaanhoitajia, joiden asiantuntemus valtuustoissa onkin toivottavaa ja tarpeellista. Liian suureksi kasvaessaan kuntapuolueen edustajat alkavat kuitenkin hoitaa kuntaa kuin perheyritystä. Ja tähän kuntapuolueeseen voi syntyä vielä monien eri palvelusektorien etuja ajavia ryhmittymiä. 

Niinpä kaikki vanhustenhoitopalvelut voidaan myydä veronkiertoa harjoittavalle yksityiselle Attendolle, mutta kirjastoja rakennetaan vain lisää. Jos nimittäin kunnanvaltuustossa ei istu yhtään terveystoimen edustajaa, mutta siellä istuu neljä kulttuuritoimen palkollista ja he ovat liittoutuneet niinikään valtuustossa istuvien  kolmen liikuntatoimen Huttusen kanssa.

Rakennustoimen Möttönen kun vielä vastustaa uutta uimahalli- ja kirjastorakennusta, niin yhdistyneet sivistys- ja liikuntatoimi jyräävät hänet alleen ja vielä pikkuisen kiusallaankin uimahalli päätetään sijoittaa kirjaston yläkertaan.

Ainakin täällä Espoossa eri virastojen pomot palkkaavat ristiin toistensa sukulaisia turvallisiin kunnanvirkoihin. Ennen ne olivat enimmäkseen syrjäytymisvaarassa olevia vähempilahjaisia sukulaisia, mutta yksityisen sektorin huonontumisen jälkeen kunnanhommat kelpaavat nykyään ylioppilaillekin. 

Marketta Kokkosen kaupunginjohtajakaudella Espoossa ajettiin oikein voimalla myös sukupuolten välistä tasa- arvoa ja niinpä kaupungin työntekijöistä jo 80% on naisia. Mikäli heillä sattuu vielä  pääsemään enemmistöön tietyn tyyppinen seksuaalinen suuntaus, niin tulevaisuudessa voimme kuulla uutisista: Lespoon kaupungin syntyvyys on jo maan alhaisin ja laskee edelleen.

Kreikassa  ministereiltä kiellettiin sukulaisten palkkaaminen avustajikseen. Parlamentin puhemies oli nimittäin jo ensimmäisenä työpäivänään järjestänyt tyttärelleen töitä parlamentissa ja tämäkös suututti jo ennestäänkin vihaiset kreikkalaiset.