Norja harkitsee kansalaisuuden ottamista pois Syyrian sotaan osallistuneilta ja sehän on aivan oikein. Aikoinaan oli tämä Turun suomalainen Marco Casagrande, joka osallistui Bosnian sotaan ja kirjoitti kirjan Mostarin tiellä. Luin ja kammoksuin. Miehestä tehtiin myös poliisitutkimus ja ulkoministeriö halusi viedä hänet Haagin sotarikostuomioistuimeen, mutta hän väitti kirjansa olevan fiktiota. Sellon Shcupolli oli myös käynyt sotimassa Balkanilla. Nyt joku demarinainen on tehnyt aivan pöyristyttävän ehdotuksen, lukekaa ja kauhistukaa!
 
KK 776/2013 vp - Tuula Väätäinen /sd
Syyrian sisällissotaan osallistuneiden Suomen kansalaisten oikeus sosiaaliturvaan
Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa ei ole sodittu 68 vuoteen, mutta globalisaation myötä yhä kauempana maailmassa käytävät sodat koskettavat myös Suomessa asuvia ja maamme kansalaisia. Tuhannet suomalaiset ovat nähneet pommituksia, joukkomurhia ja raakuuksia Bosniassa, Somaliassa, Tšetšeniassa, Vietnamissa, Kongossa, Afganistanissa ja monissa muissa paikoissa. Syyriassa puhjennut sisällissota koskettaa sekin monia maassamme oleskelevia.

Elokuussa 2013 julkaistun turvallisuusraportin mukaan Suomesta on lähtenyt noin kaksikymmentä ihmistä sotimaan Syyrian sisällissotaan. Sotimaan lähdetään erilaisista syistä. Joillekin kyseessä on ollut humanitäärinen tai aseeton työ ja osa on jopa lähtenyt seikkailunhalusta. Osa lähtee liittyäkseen aseelliseen taisteluun. Maaliskuussa 2013 uutisoitiin suomalaissyntyisen Ruotsin kansalaisen menehtyneen Syyriassa.

Kriisinhallintapalvelukseen, kuten rauhanturvaajiksi, kutsutut vakuutetaan ensisijaisesti Valtiokonttorin sotilastapaturmalain mukaan, jonka piiriin kuuluvat sekä sotilastapaturmat että palvelussairaudet.

Sotilastapaturmana korvataan palveluksen yhteydessä sekä palvelusajaksi katsotulla palvelusvapaalla tapahtuneet tapaturmat, joiksi lasketaan odottamattoman ja tahattoman ulkoisen tekijän aiheuttamat vammat ja sairaudet. Palvelussairautena korvataan mm. palveluksen yhteydessä saatu sairaus edellyttäen, että voidaan todistaa sairauden ilmaantuneen jo palvelusta suoritettaessa.

Kuitenkin yhä useampi maamme kansalainen osallistuu ulkomailla käytäviin konflikteihin ilman sotilastapaturmalain tuomaa suojaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten Suomi ja suomalainen sosiaaliturva suhtautuvat niihin mahdollisiin Suomen kansalaisiin, jotka yksityishenkilöinä osallistuvat aseellisiin konflikteihin, kuten Syyrian sisällissotaan, ja sieltä palatessaan tarvitsevat sotavammojensa vuoksi lääketieteellistä hoitoa sekä kuntoutusta ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen näiden henkilöiden asianmukaisen kohtelun?

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2013
Tuula Väätäinen /sd
YK: n tuomitsema ja enimmäkseen ulkomaalaisista koostuva joukkio syyllistyy Syyriassa ja Irakissa joukkoteloituksiin, videoituihin toimittajien kurkkujen katkomisiin, kaappaa satoja maalaisnaisia ja - tyttöjä seksiorjiksi, ryöstää ja polttaa heille vierasta valtiota ja kansaa, mutta heille demarikansanedustaja vaatii samoja etuja kuin suomalaisille YK- sotilaille!